Strechy Tobákos

strechy - fasády - zelené strechy - izolácie- klampiarske práce - tesárske práce - pokrývačské práce - izolatérske práce - odvetrané fasády - zateplenie - nadkrokvový systém - tepelné mosty - strešné okná - svetlovody - bleskozvody - altánky - prístrešky - pergoly - terasy

Odvetrané fasády Predstavujú najvhodnejšie riešenie pre fasády, nakoľko umožňujú splniť architektonické, ekonomické, ekologické a technické požiadavky architektov a investorov v každom klimatickom prostredí.
Vytvorenie odvetranej medzery medzi obkladom a stenou slúži na udržiavanie zdravej klímy v budove, zvyšuje účinnosť tepelnej izolácie v letných a zimných mesiacoch. Odvetraná fasáda je navrhnutá tak, aby mohla dýchať. Prenikanie dažďa je minimalizované, skondenzovaná voda je odvádzaná vstupnými a výstupnými otvormi – vytvorenie tzn. komínového efektu. Tepelná izolácia ostáva neporušená v suchom stave v priebehu celej životnosti budovy. Vzduch v odvetrávanej medzere prúdi v dôsledku rozdielov tlaku a teplôt po celej výške budovy. Odvetraná fasáda zvyšuje zvukovo-izolačné vlastnosti obvodového plášťa budov. Použité materiály sú nehorľavé a tým zabraňujú šíreniu požiaru.

Realizujeme odvetrané fasády:
- drevené – parené drevo, exotické, dlážkovica, tatranský profil
- plechové – falcované, kazetové
- kompozitné – Eternit, Cembrit, FundermaxSLSP, Košice


Rodinný dom, Kavečany