Strechy Tobákos

strechy - fasády - zelené strechy - izolácie- klampiarske práce - tesárske práce - pokrývačské práce - izolatérske práce - odvetrané fasády - zateplenie - nadkrokvový systém - tepelné mosty - strešné okná - svetlovody - bleskozvody - altánky - prístrešky - pergoly - terasy

Kontaktné fasády Kontaktný zatepľovací systém sa zhotovuje na báze polystyrénu (EPS, XPS) alebo minerálnej vlny (NOBASIL, ISOVER) s konečnou povrchovou úpravou vo forme omietky a bez vzduchovej medzery.

Zaizolované objekty sa vyznačujú zvýšením tepelného odporu konštrukcie, znížením nákladov na vykurovanie a ochladzovanie budovy. Predlžuje sa životnosť a estetické pôsobenie stavby.Bytový dom Tomášikova, Košice


Rodinný dom, Košická Nová Ves