Strechy Tobákos

strechy - fasády - zelené strechy - izolácie- klampiarske práce - tesárske práce - pokrývačské práce - izolatérske práce - odvetrané fasády - zateplenie - nadkrokvový systém - tepelné mosty - strešné okná - svetlovody - bleskozvody - altánky - prístrešky - pergoly - terasy

Facelift fasád Facelift fasád zabezpečuje bezúdržbovosť drevených a omietaných fasádnych prvkov ich oplechovaním.

Drevené štítové lemovania a drevné podbitia, čelá vikierov, ostenia, nadpražia, parapety a murované zábradlia degradujú pod vplyvom poveternostných podmienok a vhodné oplechovanie zabezpečí predĺženie ich životnosti a funkčnosti.
Rodinný dom, Rudník


Rodinný dom, Košice