Strechy Tobákos

strechy - fasády - zelené strechy - izolácie- klampiarske práce - tesárske práce - pokrývačské práce - izolatérske práce - odvetrané fasády - zateplenie - nadkrokvový systém - tepelné mosty - strešné okná - svetlovody - bleskozvody - altánky - prístrešky - pergoly - terasy
Obnova a modernizácia areálu Východná Strecha – drevené šindle, drevené lavičky a oplotenie
Grandhotel Praha, T. Lomnica Strecha, štíty a podhľady z TiZn plechu
Rodinný dom, Veľká Lomnica Strecha – drážková krytina a klampiarske prvky z TiZn plechu
Korčuliarsky pavilón, Košice Rekonštrukcia striech a obnova veží z TiZn plechu – kultúrna pamiatka
SLSP, Košice Fasáda – drážkové panely a veľkorozmerové kazety z TiZn plechu
OC Optima, Košice Fasáda – veľkoformátové šablóny z TiZn plechu
Ústavný súd SR I., Košice Rekonštrukcia krovu, strecha – šablóny Cembrit
AB EcoPoint, Košice Zelená intenzívna a extenzívna strecha
Vila A, Kostoľany nad Hornádom Fasáda a klampiarske prvky z TiZn plechu
Kursalón, Sklené Teplice Strecha – šablóny a klampiarske prvky z TiZn plechu
FNsP J.A.Reimana, Prešov Fasáda, koridor a schodisko z TiZn plechu
Vila C, Košice Strecha – drážková krytina a klampiarske prvky z TiZn plechu
Chata Lodenica, Domaša Strecha a fasáda – Quick Step z TiZn plechu
Rekonštrukcia Chaty, Bukovec Strecha – drážková krytina z TiZn plechu, fasáda, terasa a podlaha
Rodinný dom, Čermeľská cesta Strecha – drážková krytina a klampiarske prvky z TiZn plechu
Kostol Furča, Košice Strecha – drážková krytina z medeného plechu
Ústavný súd SR, Košice Strecha - izolácia z PVC fólie, AL svetlíky, SDK podhľady
Cassovar, Košice Drevený podhľad, atiky z poplast.plechu a AL exteriérové žalúzie
Bytový dom Tomášikova, Košice Zobytnenie podkrovia BD
AB Južná trieda, Košice Fasáda – arkiere z titánzinkového plechu
Obnova byt.domu Krosnianska, Košice Strecha - drážková krytina z poplastovaného plechu
Rodinný dom, Košice Strecha – prírodná bridlica, klampiarske práce z TiZn plechu, tesárske práce
Aquacity, Poprad Fasáda – Horizontal panel z TiZn plechu
Obnova byt. domu, Humenné Strecha - profilovaná krytina z poplastovaného plechu
Penzión Slamený dom, Malá Ida Oplechovanie hranolov z TiZn plechu, odkvapový systém
People Cafe bar, Košice Fasáda – fasádne panely DEKMETAL
Rodinný dom Čermeľ, Košice Strecha – šablóny CEMBRIT, rekonštrukcia krovu
OC Mountfield, Košice Strecha – izolácia z PVC fólie a tepelnej izolácie
Pub u Kohúta, Košice Strecha – krytina TONDACH, klampiarske prvky z pozinkovaného plechu
Rodinný dom, Kavečany Strecha – drážková krytina z TiZn plechu, odvetraná fasáda z TiZn plechu a dreveného obkladu
Stredná škola, Prešov Strecha – izolácia z PVC fólie a tepelnej izolácie
Rodinný dom, Košice Strecha – krytina CREATON, odkvapový systém z TiZn plechu
Obytný súbor Mlynská, Košice Fasáda – drážková fasáda z poplastovaného plechu
AB Hilti, Košice Fasáda – fasádne panely KINGSPAN
Rodinný dom, Košické Olšany Strecha - drážková krytina a šablóny z TiZn plechu, PVC fólia
Vstupný portál LABAŠ, Košice Stĺpy – panely MOZAIK z TiZn plechu, strecha z PVC fólie
Rodinný dom, Rudník Facelift fasády a klampiarske prvky z TiZn plechu
Kostol Sv. Gorazda, Košice Strecha a arkiere z poplastovaného hliníka
Rodinný dom, Sokoľ Strecha - drážková krytina a klampiarske prvky z TiZn plechu
Kláštor, Jasov Strecha – krytina TONDACH, klampiarske prvky z medeného plechu
Vila K, Košice Strecha – šablóny a klampiarske prvky z TiZn plechu
Spodná stavba, Bočiar Spodná stavba – izolácia z PVC fólie
Datalink, Košice Fasáda – arkiere z poplastovaného plechu
Múzeum, Košice Rímsy, parapety a odkvapový systém z TiZn plechu
Zdravotné stredisko, Petrovany Strecha a fasáda z titánzinkového plechu
Kostol Premonštrátov, Košice Strecha z medeného plechu, rekonštrukcia krovu
Zdravotné stredisko Tomášikova, Košice Strecha – izolácia z PVC fólie a tepelnej izolácie
SPP, Sečovce Strecha – drážková krytina z TiZn plechu a klampiarske prvky
Vila A, Košice Strecha – drážková krytina, parapety, atiky a klampiarske prvky z TiZn plechu
Hotel Yazmin, Košice Vstupný portál z titánzinkového plechu
LIDL, Košice Oplechovanie štítov z TiZn plechu
Záhradný domček, Košice Drevostavba – asfal. šindeľ a drevený obklad
Výmenník Terasa, Košice Plochá strecha z PVC fólie so štrkovým násypom
Kadetka, Tomášikova ul, Košice -------