Strechy Tobákos

strechy - fasády - zelené strechy - izolácie- klampiarske práce - tesárske práce - pokrývačské práce - izolatérske práce - odvetrané fasády - zateplenie - nadkrokvový systém - tepelné mosty - strešné okná - svetlovody - bleskozvody - altánky - prístrešky - pergoly - terasy
Zelené strechy
Ploché strechy
Šikmé strechy
Plechové krytiny
Klampiarske práce
Tesárske práce
Pokrývačské práce
Izolatérske práce
Svetlovody, svetlíky a strešné okná
Sendvičové panely
Oprava a údržba striech a odkvapového systému
Inžinierska činnosť