Strechy Tobákos

strechy - fasády - zelené strechy - izolácie- klampiarske práce - tesárske práce - pokrývačské práce - izolatérske práce - odvetrané fasády - zateplenie - nadkrokvový systém - tepelné mosty - strešné okná - svetlovody - bleskozvody - altánky - prístrešky - pergoly - terasy

Zelené strechy
  • výrazne zhodnocujú budovu po estetickej a ekonomickej stránke
  • predlžujú životnosť izolácie a strešnej konštrukcie
  • chránia strešnú konštrukciu namáhanú výkyvmi teplôt a UV žiarením
  • v letných mesiacoch ochladzuje strešný plášť
  • odparovaním zrážkovej vody sa vytvára priaznivá mikroklíma a tvorí sa kyslík
  • vegetačná vrstva viaže prach a filtruje škodlivé látky, tým prispieva k vyššej kvalite ovzdušia
  • vegetačná vrstva zadržiava zrážkovú vodu a odľahčuje kanalizáciu pri prívalových dažďoch
  • vytvára priestor pre relax a odpočinok
  • tlmí hluk až do 8%


Intenzívna strecha
Intenzívna strecha si vyžaduje väčší dôraz na statiku budovy. Je dôležité pri navrhovaní strešnej konštrukcie rátať so zaťažením cca 1000 kg/m2. Hrúbka intenzívneho substrátu sa pohybuje v rozmedzí 0,5 m až 1,3 m v závislosti od navrhnutých rastlín, kríkov a stromov. Dôležitá je starostlivosť o vegetáciu zavlažovaním, hnojením, zastrihávaním a kosením.
Radi vám pomôžeme pri návrhu, realizácií a následnej starostlivosti vašej strešnej záhrady.

EcoPoint, KošiceExtenzívna strecha

Extenzívna strecha vyžaduje minimálnu starostlivosť a údržbu. Napriek tomu v čase dlhodobého sucha je potrebné zavlažovanie. Zabránime tým zastaveniu rastu rastlín. Hnojením 1x ročne dosiahneme bujnenie vegetácie, hlavne v prvých 2 rokoch od realizácie. Extenzívna strecha má nízke zaťaženie na strešnú konštrukciu 60 – 300 kg/m2. Hrúbka substrátu sa pohybuje v rozmedzí 5 – 25 cm. Skalničky a suchomilné rastliny rozrastajúce sa do plochy sú vhodné na extenzívne strechy.
Realizujeme aj ľahké ploché, šikmé a strmé extenzívne strechy.EcoPoint, Košice