Strechy Tobákos

strechy - fasády - zelené strechy - izolácie- klampiarske práce - tesárske práce - pokrývačské práce - izolatérske práce - odvetrané fasády - zateplenie - nadkrokvový systém - tepelné mosty - strešné okná - svetlovody - bleskozvody - altánky - prístrešky - pergoly - terasy

Oprava a údržba striech
a odkvapového systému
  • zabezpečujeme servis a údržbu striech a fasád a čistenie odkvapového systému
  • oprava a výmena poškodených častí striech (lemovania, oplechovania, žľabov, zvodov, kotlíkov, komínov)