Strechy Tobákos

strechy - fasády - zelené strechy - izolácie- klampiarske práce - tesárske práce - pokrývačské práce - izolatérske práce - odvetrané fasády - zateplenie - nadkrokvový systém - tepelné mosty - strešné okná - svetlovody - bleskozvody - altánky - prístrešky - pergoly - terasy

Inžinierska činnosť
  • v rámci našich projektov zabezpečujeme na požiadanie statické a tepelno-technické posúdenie, revízne správy bleskozvodov, komínov a kotlov
  • oprávnenie stavbyvedúceho
    • spolupracujeme s projekčnými ateliérmi, architektmi a statikmi