Strechy Tobákos

strechy - fasády - zelené strechy - izolácie- klampiarske práce - tesárske práce - pokrývačské práce - izolatérske práce - odvetrané fasády - zateplenie - nadkrokvový systém - tepelné mosty - strešné okná - svetlovody - bleskozvody - altánky - prístrešky - pergoly - terasy

Ploché strechy
  • ploché strechy z PVC fólií (ALKORPLAN, FATRAFOL, SIKAPLAN) kotvené, priťažené štrkovým násypom, dlažbou na terčíky a lepené lepidlom
  • ploché strechy z asfaltových modifikovaných pásov a samolepiacich asfaltových pásov (ELASTEK, GLASTEK)


Stredná škola, Prešov