Strechy Tobákos

strechy - fasády - zelené strechy - izolácie- klampiarske práce - tesárske práce - pokrývačské práce - izolatérske práce - odvetrané fasády - zateplenie - nadkrokvový systém - tepelné mosty - strešné okná - svetlovody - bleskozvody - altánky - prístrešky - pergoly - terasy

Klampiarske práce
  • odkvapové systémy vrátane lemovaní a oplechovaní strešných prvkov (VZT, bleskozvody, komíny, strešné okná, snehové zachytávače, nášľapné plošiny)
  • vyspádovanie, vyrovnávanie, pokládka kašírovanej fólie a oplechovanie atík (dvojitá a uhlová drážka, UDS spojka, lepenie do Enkolitu)
  • odvetrané fasády systémom montovaným na rošty
  • atypické klampiarske výrobky z titánzinkového, medeného, hliníkového, poplastovaného, pozinkovaného, nerezového plechu a mäkkého zinku
  • repasácia a výroba kópií historických klampiarskych prvkov
  • výroba parapetov, odkvapového systému, klimatizačných rúr, dymovodov a digestorov


Repasácia hist.klamp.prvkov


Gastrodom, Košice