Strechy Tobákos

strechy - fasády - zelené strechy - izolácie- klampiarske práce - tesárske práce - pokrývačské práce - izolatérske práce - odvetrané fasády - zateplenie - nadkrokvový systém - tepelné mosty - strešné okná - svetlovody - bleskozvody - altánky - prístrešky - pergoly - terasy

Izolatérske práce
  • izolácie plochých striech z PVC fólií (ALKORPLAN, FATRAFOL, SIKAPLAN) kotvené, priťažené štrkovým násypom alebo dlažbou a lepené
  • zateplenie a spádovanie plochých a šikmých striech (PUREN, IZO4, EPS, NOBASIL, ISOVER) vrátane aplikácie kvalitných fólií (DORKEN, JUTAFOL, JUTADACH)
    • izolácie spodnej stavby, jazierok a parkovísk
Korčuliarsky pavilón, Košice


Mountfield, Košice