Strechy Tobákos

strechy - fasády - zelené strechy - izolácie- klampiarske práce - tesárske práce - pokrývačské práce - izolatérske práce - odvetrané fasády - zateplenie - nadkrokvový systém - tepelné mosty - strešné okná - svetlovody - bleskozvody - altánky - prístrešky - pergoly - terasy

Sendvičové panely
  • strešné vikierové a arkierové systémy (Puren PIR)
  • sendvičové panely - interiérové zateplenie (PUREN)
    • strešné, stenové a fasádne panely, vrátane príslušenstva (KINGSPAN)AB Vakert – Hilti, Košice


Typy vikierov